Elservice

Vi utför arbete inom följande områden:

 • Alla förekommande arbeten inom låg och svagström
 • Nybyggnationer
 • Renoveringar
 • Rot-avdrag
 • Ny- och ändringsanmälningar av elmätare
 • Byte eller utökning av elcentraler
 • Installationer av jordfelsbrytare
 • Jordning och mätning
 • Belysning inomhus och utomhus
 • Industrimontering av el
 • Och mycket mycket mera…

Vi utför reparationer inom följande områden:

 • Vedklyvar
 • Elverk
 • Hushållsmaskiner

Elmaterial:

 • Försäljning av elmaterial
 • Försäljning av cylindas produkter och reservdelar